Środa, 20 czerwiec 2018 Imieniny: Diny, Bogny i Florentyny

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Pismo ogólne:


Sprawozdania JST:

 

2018-06-06


Ankieta dotycząca zmian przepisów o rachunkowości

Ministerstwo Finansów pod linkiem https://ankieta.mf.gov.pl/index.php/898772 udostępniło ankietę dotyczącą zmian przepisów o rachunkowości. Ankieta została skierowana, aby uzyskać odpowiedzi na pytania, jakie obszary wymagają zmian, dzięki którym może zwiększyć się wartość użytkowa sprawozdań finansowych, a prowadzenie ksiąg rachunkowych zostanie zracjonalizowane.

Tematyka ankiety obejmuje cztery obszary tematyczne:
- prowadzenia ksiąg rachunkowych,
- inwentaryzacji,
- wyceny aktywów i pasywów,
- zakresu informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym.

Wypełnienie ankiety będzie możliwe do dnia 21 czerwca 2018 r.

Link do ankiety


 

2018-06-05


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie i Wydział Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego ZAPRASZAJĄ NA III KONFERENCJĘ NAUKOWĄ na temat:
SKUTECZNOŚĆ DZIAŁANIA A PROBLEM ZADŁUŻENIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Rzeszów, 14–15 czerwca 2018 r.


 

2018-05-28


Klauzula informacyjna dla interesantów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie


 

2018-05-25


Jednolity tekst ustawy o samorządzie powiatowym

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2018 r. pod pozycją 995 zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie powiatowym.


 

2018-05-25


Jednolity tekst ustawy o samorządzie gminnym

W Dzienniku Ustaw z dnia 24 maja 2018 r. pod pozycją 994 zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie gminnym.


 

2018-04-25


W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2018 r. pod pozycją 767 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.


 

2018-04-17


Wyjaśnienie Ministerstwa Finansów dotyczące klasyfikowania wydatków budżetowych do wydatków bieżących lub majątkowych


 

2018-04-13


Wykaz kwot subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województwa podkarpackiego na I kwartał 2018 roku.


 

2018-03-26


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że działalnością nadzorczą Izby z dniem 22 marca 2018 r. objęte są uchwały organów stanowiących powiatów, podjęte na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t.: Dz.U. z 2018 r., poz. 511) dotyczące określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych.
Zgodnie z art. 78 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1868) wyżej wymienione uchwały organów stanowiących winny być przedłożone w terminie 7 dni od ich podjęcia do Regionalnej Izby Obrachunkowej celem zbadania ich zgodności z prawem.


 

2018-03-16


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie zaprasza na jednodniowe szkolenie nt. „Finansowanie z budżetów jednostek samorządu terytorialnego niepublicznych jednostek oświatowych”.

Szkolenie kierowane jest do pracowników jednostek samorządu terytorialnego zajmujących się problematyką oświaty.
Wykłady prowadzić będzie Pan Piotr Świątek – członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, Zespół w Krośnie.

Termin szkolenia- 6 kwietnia 2018 r. w godz.9.30-14.30.

Zapisy na stronie internetowej www.szkolenia.rzeszow.rio.gov.pl do dnia 28 marca 2018 r.


 


<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | >>